GitHub Desktop 3.0.5

GitHub Desktop 3.0.5

GitHub, Inc. – 110,3MB – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
GitHub là một dịch vụ được sử dụng bởi cả các nhà phát triển lớn và bởi một loạt các dịch vụ nhỏ hơn. Đây là nơi có các dự án được điều hành bởi Facebook, Twitter, Microsoft (liên quan đến Azure), VMware, Redhat (JBoss), Linkedin, Mozilla, nhân Linux tạm thời và nhiều dự án khác. Dịch vụ này khá phổ biến, vì vậy việc phát hành máy khách cho Windows chắc chắn sẽ xuất hiện, đặc biệt là vì ứng dụng hoạt động trên các phiên bản của hệ thống từ XP đến 8.

Tổng quan

GitHub Desktop là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi GitHub, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.696 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GitHub Desktop là 3.0.5, phát hành vào ngày 15/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/05/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.3, được sử dụng bởi 11 % trong tất cả các cài đặt.

GitHub Desktop đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 110,3MB.

Người sử dụng của GitHub Desktop đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GitHub Desktop!

Cài đặt

người sử dụng 1.696 UpdateStar có GitHub Desktop cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GitHub, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại